بزرگترین شرکت پرستاری در تهران

آسیا سلامت دارای مجوز وزارت بهداشت آسیا سلامت آماده ارائه خدمات پرستاری و مراقبت از کودک و سالمند و بیمار شما در منزل و بیمارستان و مهد کودک

آسیاسلامت

کرمان > هماشهر (کرمان)

۰۲۱۴۴۰۲۷۹۱۱ - ۰۲۱۴۴۰۲۷۸۳۳ - ۰۲۱۴۴۰۲۷۶۰۴ - ۰۹۱۲۴۶۳۴۶۷۴

Email

تعداد بازدید: ۱۳۵

به روز رسانی: امروز ۰۰:۰۷

شناسه آگهی: ۱۲۵۱۱۱۲